ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Op 1 juli 2018 trad de nieuwe Belgische Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten in werking. Het is de omzetting van de richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.
Vanaf nu wordt er een onderscheid gemaakt tussen 3 types reizen, ook wat betreft de algemene voorwaarden. Hieronder kunt u de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten, pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen raadplegen.

Algemene reisvoorwaarden voor reisdienstovereenkomsten
Algemene reisvoorwaarden voor pakketreisovereenkomsten
Algemene voorwaarden voor Gekoppelde Reisarrangementen