Opgelet
de Fagradalsfjall staat op uitbarsten en dit kan een impact hebben op al het vliegverkeer in Europa.

Onze algemene voorwaarden

Al de wettelijke bepalingen, algemene en bijzonder voorwaarden die van toepassing zijn

Wettelijke bepalingen

Gelieve de onderhavige verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een reis te boeken. Als je jonger bent dan 18 jaar heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een reis te boeken en/of over te gaan tot de betaling ervan.

De verkoopsite www.omniatravel.be is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker en geregeld wordt door de wet dd.11/03/2003 betreffende de elektronische handel (BS. 17 maart 2003).

Omnia Travel nv. adviseert om altijd alle transactiegegevens, alsmede de (algemene) voorwaarden en bepalingen van elke leverancier, te printen of te kopiëren en deze zorgvuldig bij te houden.

Door over te gaan tot het gebruik van de website van Omnia Travel nv. , gaat de klant stilzwijgend akkoord met de reisvoorwaarden en bepalingen alsmede het privacy beleid.

De informatie, software, producten, en diensten welke in deze website zijn gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie wordt periodiek bijgewerkt. Omnia Travel nv., haar partners en/of leveranciers mogen op elk gewenst moment verbeteringen en/of veranderingen maken in deze website.

Omnia Travel nv., haar partners en/of leveranciers geven geen waarborgen op de juistheid en/of de bruikbaarheid van de verstrekte informatie, software, producten en diensten.

Omnia Travel nv. is niet aansprakelijk voor enige schade aan de computeruitrusting van de klant/gebruiker veroorzaakt door het gebruik of het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video of geluid van deze website.

Omnia Travel nv. , haar partners en/of leveranciers, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de vertraging of onkunde van het gebruik daarvan, of vanwege enige informatie, software, producten gebruiken, en diensten die verkregen zijn via deze website, of anderszins voortkomend uit het gebruik van deze website, op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Omnia Travel nv. , haar partners en/of leveranciers, zijn niet aansprakelijk voor de hyperlinks. De hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld als doorverwijzing. Omnia Travel nv.  beheert dergelijke websites niet en is als zodanig niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat Omnia Travel nv.  hyperlinks naar websites van andere partijen opneemt, impliceert niet dat Omnia Travel nv. de juistheid bevestigt van de inhoud van die websites en impliceert geen enkele connectie met de exploitanten ervan.

Omnia Travel nv. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zal er zorg voordragen dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Omnia Travel nv.  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van boeking.

Omnia Travel nv. waarschuwt de klant voor het feit dat de prijs van ticket uit verschillende onderdelen bestaat waaronder een dossierkost voor Omnia Travel nv. (naast basistarief, bagage, taxen, enz) , het gegeven dat bij de uitvoering van de reis de klant de nodige reisdocumenten moet bijhebben, het feit dat een afzonderlijke boeking van retourvluchten voor bijkomende moeilijkheden en kosten kan aanleiding geven, en er ingeval van wijzigingen en/of annuleringen er bijkomende kosten kunnen worden aangerekend.

De Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommisie reizen zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Omnia Travel nv.

Ook zijn er steeds aanvullend Bijzondere reisvoorwaarden van Omnia Travel nv. van toepassing. Deze zijn afhankelijk van het soort reis en zijn specifiek voor Omnia Travel nv.  en hebben voorrang op de algemene wanneer deze van toepassing zijn.

Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommisie reizen

Op 1 juli 2018 trad de nieuwe Belgische Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten in werking. Het is de omzetting van de richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Vanaf nu wordt er een onderscheid gemaakt tussen 3 types reizen, ook wat betreft de algemene voorwaarden. Hieronder kunt u de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten, pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen raadplegen.