Wie een reis uit deze brochure reserveert, ontvangt per post 2 exemplaren van de bestelbon/factuur.
Eén exemplaar is voor eigen gebruik. Het andere exemplaar dient u ondertekend terug te bezorgen aan Omnia Travel. Mogen wij u vragen om alle gegevens nog eens grondig na te lezen.

Zeer belangrijk: de naam van de reiziger moet overeenkomen met de officiële naam zoals vermeld op de identiteitskaart. Gelieve, indien dit niet het geval is, de aanpassingen te noteren op het exemplaar van de bestelbon dat u aan Omnia Travel terugstuurt.

Bij ondertekening van de bestelbon dient een voorschot van 30% van de totale reissom betaald te worden. Alle gegevens hiervoor vindt u terug op de bestelbon. Het saldo dient uiterlijk 45 dagen vóór het vertrek te worden betaald. U ontvangt hier geen nieuwe factuur voor. Indien u minder dan een maand voor het vertrek boekt, wordt onmiddellijk de betaling van de volledige reissom gevraagd.
De reisdocumenten ontvangt u ten laatste 2 weken voor het vertrek van de reis.