Win een dagtrip: Boek je schoolreis, GWP, studiereis bij Omnia Travel en maak kans om een dagtrip naar keuze te winnen voor jouw school, vereniging…

Hoe deelnemen ?

Elke groep studenten / leden vereniging die een schoolreis, GWP, studiereis van minimum 15 personen boekt bij Omnia Travel neemt automatisch deel aan de wedstrijd om een dagtrip te winnen. Per 10 deelnemers krijg je 1 lot.
De trekking gebeurt op 28 februari.

Reglement

Art.1 | Organisator

Omnia Travel met maatschappelijke zetel te Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven organiseert een promotieactie ter bevordering van de verkoop van educatieve groepsreizen, GWP, schoolreizen.

Art. 2 | Bestemming van de contactdata

Omnia Travel informeert dat adres en mailgegevens, bekomen via deze promotieactie, zullen verwerkt worden in de database van Omnia Travel voor intern gebruik en voor direct mail ivm het product educatieve groepsreizen…

Art. 3 | Wie neemt deel aan deze wedstrijd?

Deelname aan deze wedstrijd, aangeboden door Omnia Travel, is voorbehouden aan alle scholen, onderwijsinstellingen, verenigingen e.d. die een groepsreis met minimum 15 deelnemers bestellen bij Omnia Travel.

Art. 4 | Op hoeveel loten heb je recht?

Per 10 betalende deelnemers heb je recht op 1 lot.

Art. 5 | Reizigers

Alle reizigers die deelnemen aan de gewonnen reis zijn leerling, leerkracht of directie van de school. De prijs geldt voor een groep met maximum 50 deelnemers.

Art. 6 | Trekking van het winnende lot

De deelnemers aanvaarden door hun deelname dat op 28 februari een persoon aangeduid door Omnia Travel het winnende lot zal trekken.

Art. 7 | Omwisselbaarheid van de prijs

De gewonnen prijs kan niet worden omgewisseld met een andere onderwijsinstelling, vereniging en kan niet worden omgezet in baar geld.

Art. 8 | Annulering van de reis

Indien de reisbestelling wordt geannuleerd, vervalt het recht op deelname aan deze wedstrijd.

Art. 9 | Wat behelst de te winnen prijs?

Reis voor maximum 50 personen / de busreis heen en terug van aan het door jou gekozen vertrekpunt naar de bestemming / lunch (busreis max. 320 km enkele reis)
+ extra voor Parijs : + 1 uur rondvaart op de Seine + 2 metrotickets per persoon
+ extra voor Canterbury : overvaart per boot + toegang tot kathedraal
+ extra voor andere bestemmingen : te bespreken naargelang bestemming – bv 2 uren gids of toegang tot museum

Art. 10 | Wanneer mag je deze reis doen?

De reis dient te geschieden ten laatste 1 jaar na de bekendmaking van de winnaar.

Art. 11 | Hoe word je verwittigd?

De directie van de winnende vereniging of onderwijsinstelling zal door Omnia Travel worden verwittigd.

Hou hier rekening mee bij de opmaak van je programma:

  • Laat ons tijdig weten of er reizigers zijn aan wie extra aandacht moet worden gegeven teneinde ook voor hen de reis vlot te laten verlopen: aangepaste maaltijden, aangepaste kamer, toegankelijkheid met rolstoel…

  • Voor busreizen moeten onze chauffeurs zich houden aan de regels omtrent de rij- en rusttijden.
  • Reizigers die niet van de Belgische nationaliteit zijn, dienen zich tijdig te informeren bij hun ambassade omtrent de voorwaarden die voor hen gelden om naar het betreffende land te reizen.

Buitenlandse schoolreis, studiereis, GWP, werkweek…?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan