Optimaliseer de reisbeleving

Enkele tips die kunnen helpen om de schoolreis / studiereis vlot te laten verlopen.

Onze decennialange ervaring bij de organisatie van reizen voor studentengroepen leert ons dat een en ander op voorhand bespreken en goede afspraken maken met de deelnemers het goede verloop van de reis zeker ten goede komt.

Algemeen voor de begeleider:

 • Neem vooraf de reisdocumenten die je van Omnia Travel ontvangt goed door.
 • Vergeet niet om aan Omnia Travel je gsm-nummer door te geven zodat wij je ter plaatse kunnen contacteren indien er zich aan het programma onverwachte wijzigingen zouden voordoen.
 • Sla alle belangrijke gsm-nummers op in je toestel: noodnummer Omnia Travel, noodnummer school, direct nummer van je directie, nummers van je collega-begeleiders…
 • Vliegtuigreizen: Geef voor de reservaties bij Omnia Travel steeds de juiste naam door, exact zoals die op de identiteitskaart of reispas staat vermeld.
 • Dekt de verzekeringspolis van de school of universitait ook je BA als begeleider ? (Dit is meestal zo, maar best toch even nakijken.)

Bagage en documenten

Bevestig de bagagelabels van Omnia Travel aan jullie koffers. Zo herken je meteen de bagage van je groep. Tevens is het bijvoorbeeld in de Eurostar verplicht om je naam te vermelden op je bagage. Leg, alvorens je koffer te sluiten, een visitekaartje met zeker naam en gsm bovenop je kleren. Bij eventueel verlies ziet men dan snel hoe men jou kan contacteren.

Vergeet je persoonlijke apotheek niet. Neem ook de bijsluiters mee. Je medicatie kan een andere naam dragen in het buitenland. Via de bijsluiter kan de apotheker / dokter vlug uitmaken over welk product het gaat.

Niet vergeten, want in de meeste landen krijg je grote kortingen voor de belangrijkste bezienswaardigheden en musea.

Maak enkele deelnemerslijsten op het officiële briefpapier met stempel van de school /universiteit / hogeschool. In veel landen kun je hiermee gratis binnen in musea en bezienswaardigheden.

Raad de deelnemers aan om een kopie van hun identiteitskaart (recto verso) of de 2 eerste pagina’s van hun reispas te maken en aan jou te bezorgen of zelf bij te houden. Dit is bijzonder handig indien iemand zijn papieren verliest. Ook handig is dat de deelnemers gewoon een foto nemen van deze documenten en die bewaren in hun gsm.

In dit digitale tijdperk een “makkie”. Als je een fervent fotograaf bent, voorzie dan misschien een extra geheugenkaartje.

Respect werkt

Breng je medereizigers respect bij voor het gastland. Hoe meer je je openstelt voor hun cultuur door respect te hebben en interesse te tonen voor hun tradities en levenswijze, hoe rijker de reiservaring. Respecteer de kledingvoorschriften (bv. in tempels, kerken en moskeeën). Neem geen foto’s van mensen zonder het hen eerst vriendelijk te vragen. Blijf op de wandelpaden, laat geen zwerfvuil achter, wees zuinig met het drinkwater…

Respecteer ook de rust van de medebewoners in de hotels.

Druk alle deelnemers op het hart om zich stipt aan de uren van afspraak te houden. Als je met een bus reist, is het soms onmogelijk, zeker in de grote steden, om lang te wachten. Als je te laat komt, is dit niet erg solidair en vooral ergerend gezien je de ganse groep doet wachten. Hierdoor kan het zijn dat de chauffeur zich van de politie moet verzetten of dat hij een boete krijgt.

Je chauffeur is van het allergrootste belang voor je veiligheid en het welslagen van de reis. Respecteer niet alleen hem maar ook zijn bus. De ervaring leert ons dat onze goede chauffeurs zeer kregelig kunnen worden als de bus niet in ere wordt gehouden.

Je chauffeur dient zich te houden aan zeer strenge regels omtrent rij- en rusttijden. Hou daar aub rekening mee. Het overtreden van deze regels heeft zeer zware boetes tot gevolg.

Speciaal voor vliegtuigreizen

Het toegelaten gewicht en de afmetingen van hand- en ruimbagage hangt af van maatschappij tot maatschappij. Omnia Travel zal je tijdig laten weten welke regels gelden voor jouw groep.

Het gebeurt dat de bagage later aankomt of verloren geraakt, hoewel dat nog zelden voorkomt. Steek daarom enkele noodzakelijke zaken in je handbagage. Medicatie, verse kousen, ondergoed, zwembroek… en leg alvorens je valies te sluiten bovenaan een visitekaartje of briefje met jouw naam en gsm-nummer. Bij verlies kan men jou dan gemakkelijk contacteren.

Vloeistoffen en gels die in individuele verpakkingen van meer dan 100 ml zitten zijn verboden. Ze moeten samen worden verpakt in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak met een capaciteit van maximum 1 liter per passagier.

Alle vloeistoffen en gels moet je bij de controlepunten spontaan aan de controleurs aanbieden. Eveneens moet je jouw jas en/of mantel en meestal ook schoenen en broeksriem uitdoen. Haal je laptop en andere elektrische apparatuur uit hun beschermhoes. Ze zullen eveneens apart worden gecontroleerd. Zorg er zeker voor dat de batterijen van laptop, iPad, smartphone, enz. zijn opgeladen.
EN
Neem de controles ernstig en wees geduldig. Drijf nooit de spot met de mensen die instaan voor jouw veiligheid.
Het is van het grootste belang dat aan ALLE stukken bagage een bagage label wordt gehangen. Bij de controle van internationale bussen die tegenwoordig door de politie frequent wordt uitgevoerd moet elk stuk bagage een label hebben met de naam van de eigenaar. Omnia Travel voegt steeds voldoende bagagelabels toe bij de reisdocumenten. Indien je er toch te weinig zou hebben … een berichtje en wij bezorgen je een nieuwe voorraad.

Dienen zich tijdig te informeren bij hun ambassade omtrent de voorwaarden die voor hen gelden om naar het betreffende land te reizen.

Stel een noodplan op !

Zowel jij als Omnia Travel stellen alles in het werk om de reis vlot en veilig te laten verlopen. Wij beseffen dat je als begeleider en als school een zeer grote verantwoordelijkheid draagt tegenover de deelnemers en hun ouders. In de periode van 20 jaar dat wij ons specialiseren in de organisatie van groepsreizen en in het bijzonder school- en studiereizen hebben wij nog maar 1 keer ons noodplan moeten activeren. Het is belangrijk dat ook jij, in samenspraak met de directie, een noodplan opmaakt voor het geval er zich een groot probleem zou voordoen.

 • Wie 24/7 contacteren op het thuisfront?
 • Is er een lijst opgemaakt met alle contacten van de deelnemers en van hun ouders?
 • De contactgegevens van een aan de onderwijsinstelling verbonden dokter?
 • Hebben we het 24/7 noodnummer van Omnia Travel bij de hand?
 • Weten we of bepaalde deelnemers bijzondere medische aandacht vereisen?
 • Zijn alle deelnemers goed verzekerd?

De kans is zeer klein dat je dit alles nodig zal hebben. Doet er zich toch een noodgeval voor, dan is er chaos. Het beste verweer hiertegen is een goede voorbereiding.

Omnia Travel staat alvast 24/7 klaar om jou te helpen, daar kan je op rekenen.

Jouw tips zijn meer dan welkom !

Help jouw collega-begeleiders en bezorg ons jouw tips!

Tips voor Reisbegeleiders - Schoolreizen
Sending

Interesse in deze of andere schoolreizen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan