Zuid-Afrika versoepelt de inreisvoorwaarden voor minderjarigen.
Vanaf 1 december 2018 versoepelt Zuid-Afrika de inreisvoorwaarden voor minderjarigen die naar het land reizen. Ook de regels voor minderjarigen uit landen die vrijgesteld zijn van een visum, zoals België, worden minder strikt:

  • Minderjarigen die met beide ouders reizen moeten niet langer een Engelstalige geboorteakte voorleggen. Als ouders en kind echter een verschillende achternaam hebben, voorziet u best een bewijs van de ouderlijke relatie, bijvoorbeeld een adoptiebewijs.
  • Indien een minderjarige met een volwassene anders dan de ouders reist, voorziet u best nog steeds een Engelstalige geboorteakte, net als een toestemmingsbrief om te reizen en de contactgegevens van de ouders. Kunt u deze bij aankomst niet voorleggen, dan krijgt u 24 uur om deze documenten alsnog te voorzien.
  • Toestemming van een niet-meereizende ouder mag nu gegeven worden in de vorm van een brief. Die brief moet niet langer notarieel bekrachtigd worden.
  • Indien een minderjarige alleen reist, zonder begeleiding door een volwassene, zijn extra documenten nodig. Dit zijn o.a. een brief van de volwassene waarbij de minderjarige in Zuid-Afrika zal verblijven, de contactgegevens en het verblijfsadres.
  • De echtheid van een kopie moet niet langer bewezen worden. Een kopie moet dus niet langer gecertificeerd zijn.
  • Een geboorteakte of kopie ervan volstaat enkel indien het de namen van beide ouders bevat.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan men u bij aankomst toch vragen om extra documenten voor te leggen. Hou er daarnaast rekening mee dat luchtvaartmaatschappijen nog steeds een Engelstalig geboorteakte kunnen opvragen.

Hebt u binnenkort een reis naar Zuid-Afrika gepland? Neem dan contact op met één van onze reiskantoren voor meer informatie.

Bron: South African Department of Tourism