Registreer u dan op deze site: travellersonline.diplomatie.be
Het duurt amper een paar minuten en is gratis! Doet zich in uw land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis…), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken u makkelijker kunnen informeren en helpen.