WETTELIJKE BEPALINGEN

Gelieve de onderhavige verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een reis te boeken.

Als je jonger bent dan 18 jaar heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een reis te boeken en/of over te gaan tot de betaling ervan.

De verkoopsite http://www.omnia.be/ is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker en geregeld wordt door de wet dd.11/03/2003 betreffende de elektronische handel (BS. 17 maart 2003)

Omnia adviseert om altijd alle transactiegegevens, alsmede de (algemene) voorwaarden en bepalingen van elke leverancier, te printen of te kopiëren en deze zorgvuldig bij te houden.

Door over te gaan tot het gebruik van de website van OMNIA, gaat de klant stilzwijgend akkoord met de reis voorwaarden en bepalingen alsmede het privacy beleid.

De informatie, software, producten, en diensten welke in deze website zijn gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie wordt periodiek bijgewerkt. OMNIA, haar partners en/of leveranciers mogen op elk gewenst moment verbeteringen en/of veranderingen maken in deze website.

OMNIA, haar partners en/of leveranciers geven geen waarborgen op de juistheid en/of de bruikbaarheid van de verstrekte informatie, software, producten en diensten.

OMNIA is niet aansprakelijk voor enige schade aan de computeruitrusting van de klant/gebruiker veroorzaakt door het gebruik of het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video of geluid van deze website.

OMNIA, haar partners en/of leveranciers, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de vertraging of onkunde van het gebruik daarvan, of vanwege enige informatie, software, producten gebruiken, en diensten die verkregen zijn via deze website, of anderszins voortkomend uit het gebruik van deze website, op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

OMNIA , haar partners en/of leveranciers, zijn niet aansprakelijk voor de hyperlinks. De hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld als doorverwijzing. OMNIA beheert dergelijke websites niet en is als zodanig niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat OMNIA hyperlinks naar websites van andere partijen opneemt, impliceert niet dat OMNIA de juistheid bevestigt van de inhoud van die websites en impliceert geen enkele connectie met de exploitanten ervan.

OMNIA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zal er zorg voordragen dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. OMNIA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van boeking.

OMNIA waarschuwt de klant voor het feit dat de prijs van ticket uit verschillende onderdelen bestaat waaronder een dossierkost voor OMNIA (naast basistarief, bagage, taxen, enz) , het gegeven dat bij de uitvoering van de reis de klant de nodige reisdocumenten moet bijhebben, het feit dat een afzonderlijke boeking van retourvluchten voor bijkomende moeilijkheden en kosten kan aanleiding geven, en er ingeval van wijzigingen en/of annuleringen er bijkomende kosten kunnen worden aangerekend.

De ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Omnia NV.

Ook zijn er steeds aanvullend BIJZONDERE REISVOORWAARDEN VAN OMNIA van toepassing. Deze zijn afhankelijk van het soort reis en zijn specifiek voor Omnia en hebben voorrang op de algemene wanneer deze van toepassing zijn. Hieronder ziet u deze BIJZONDERE VOORWAARDEN per soort reis opgedeeld. Klik op "lees meer..." voor een volledig overzicht van de bijzondere reisvoorwaarden van uw reis naar keuze.

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN Brochure 2016
DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN '2015 - 2016'
OMNIA TRAVEL: Algemene voorwaarden KBC reisverzekering
DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN: Algemene voorwaarden KBC reisverzekering

THEMA REIZEN : CULINAIR- TUIN

THEMA REIZEN : BEDEVAARTEN EN PELGRIMSTOCHTEN
DIVERSE GROEPSREIZEN GEORGANISEERD DOOR OMNIA
ALLE REIZEN