BIJZONDERE VOORWAARDEN OMNIA NV.
Thema Reizen : Culinair - Tuin
 
BETALINGSVOORWAARDEN:

Bij ondertekening van de bestelbon dient een voorschot van 30 % van de reissom betaald te worden, het saldo dient uiterlijk 1 maand voor vertrek te worden betaald. Indien de reiziger minder dan 1 maand voor afreis reserveert, wordt de volledige som onmiddellijk betaald.

 
WIJZIGINGEN:
  Door de deelnemer(s):
 • wijziging van data en / of bestemming: hiervoor zijn de bepalingen van annulering van toepassing
 • andere wijzigingen (naam, kamerindeling, ...): indien de reisorganisator de wijziging kan uitvoeren zal hiervoor 15 EUR per persoon aangerekend worden
  Door Omnia NV.:
 • indien door de vervoerders, de hotelier of de uitvoerder van andere diensten wijzigingen worden opgelegd aan Omnia NV., zodat er iets verandert aan de afreisdatum, dan verwittigt Omnia NV. alle ingeschreven reizigers die alsdan het recht hebben op annuleren zonder kosten
 • ingeval er iets gewijzigd wordt aan de verblijfsaccommodatie zal Omnia NV. zorgen voor gelijkwaardige of betere accommodatie. Dat zal geen weerslag hebben op de prijs, maar geeft de reiziger evenmin het recht zijn reis te annuleren zonder kosten
 • mochten er zich wijzigingen voordoen aan de service door omstandigheden waar Omnia NV. geen vat op heeft, dan kan Omnia NV. niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of kosten die hieruit ontstaan.
 
ANNULERING:
  Door de deelnemer(s):
  De reiziger kan ten allen tijde annuleren. Deze annulering brengt echter de volgende kosten met zich mee:
 • vanaf de inschrijving tot 57 kalenderdagen voor afreis: 50 EUR per persoon
 • vanaf 56 kalenderdagen tot 31 kalenderdagen voor afreis: 150 EUR per persoon
 • vanaf 30 kalenderdagen tot 15 kalenderdagen voor afreis: 50 % van de reissom met een minimum van 200 EUR per persoon
 • vanaf 14 kalenderdagen tot 8 kalenderdagen voor afreis: 75 % van de reissom met een minimum van 200 EUR per persoon
 • vanaf 7 kalenderdagen, of minder, voor afreis, alsook bij niet opdagen van de deelnemer bij vertrek, is de volledige reissom verschuldigd
  Door Omnia NV.:
 • Als voor een bepaalde reis het aantal inschrijvingen onvoldoende mocht blijken, verwittigt Omnia NV. (tenminste 30 dagen voor afreis) de ingeschreven reizigers. Alle gestorte bedragen worden in dat geval dadelijk terugbetaald.
 • Als een bepaalde reis geen doorgang kan vinden ingevolge omstandigheden die Omnia NV. niet kon voorzien op het ogenblik dat het contract ondertekend werd, waarschuwt Omnia NV. de ingeschreven reizigers en betaalt terstond alle gestorte bedragen terug. Mochten zulke omstandigheden zich voordoen tijdens de reis dan treft Omnia NV. de maatregelen in het belang van de reiziger.
Onze prijzen zijn ter goeder trouw berekend volgens de gegevens gekend op 15/10/2009. Voor de verblijven en de andere diensten in het buitenland volgens de tarieven en de wisselkoersen die op 15/10/2009 gelden. Het reiscontract wordt afgesloten onder de bepalingen vervat in de ‘Algemene verkoopsvoorwaarden van Omnia NV.’.
 
De informatie die u wordt toegestuurd is volledig kosteloos en verbindt u tot niets. U w adresgegevens worden behandeld volgens de geldende wettelijke voorschriften. Ze worden enkel gebruikt voor de commerciële doeleinden van OMNIA NV. en worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven. U hebt te allen tijde inzage van uw adresgegevens en u kan ze steeds laten wijzigen of schrappen.
 

www.omniatravel.be