BIJZONDERE VOORWAARDEN OMNIA NV.
voor diverse groepsreizen georganiseerd door Omnia NV.
 
De voorwaarden bedoeld in artikel 8 en 9 zijn forfaitair als volgt bepaald:
WIJZIGINGEN aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van kosten, naast de normale prijsaanpassing volgens onderstaande bepalingen:
 • overdracht van de boeking is mogelijk tot uiterlijk 6 weken vóór afreis: 25 EUR dossierkosten
 • wijziging van vertrek- of terugreisdatum
  • tot 6 weken vóór afreis: 25 EUR per persoon
  • minder dan 6 weken vóór afreis: zie annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld
 • wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: zie annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld
 • wijziging van kamertype: 25 EUR dossierkosten tenzij een speciale toeslag voor het nieuw gekozen kamertype werd voorzien

ANNULERING door de reiziger.
De annuleringsvoorwaarden beschreven in artikel 13 worden vermeerderd met een vast annuleringsbedrag (franchise) per persoon:
voor reizen met een reissom tot 1000 EUR per persoon, bedraagt die franchise 50 EUR per person
voor reizen met een reissom boven de 1000 EUR per persoon; bedraagt die franchise 75 EUR per persoon.
 • voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of autocar:
  • tot 60 dagen vóór vertrek: 20 % van de reissom
  • 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 50 % van de reissom
  • 30 tot 16 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom, met een minimum van 125 EUR per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
  • 15 tot 8 dagen vóór vertrek: 90 % van de reissom, met een minimum van 125 EUR per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
  • 7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom
 • voor cruises gelden andere voorwaarden, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Omnia NV.

De eventuele gemaakte kosten, zoals bv. fax, telefoon, telegram, verzekeringspremie enz., worden altijd extra aangerekend.

Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Omnia NV. bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige bewijsstukken of getuigschriften.

In geval de aangekondigde reisleider wegens ziekte verhinderd zijn, heeft Omnia NV. het recht deze te vervangen. Uiteraard voorzien wij in dit geval een reisleider die dezelfde meerwaarde aan deze reis kunnen bieden. In dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn van enig recht op compensatie, terugbetaling of kostenloze annulering door de reiziger.

 
Omnia NV. is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het GARANTIEFONDS REIZEN.
"Garantiefonds Reizen"
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen.
Dit laatste kan u als volgt bereiken:
Dobbelenberg
Metrologielaan 8
B-1130 Brussel
tel.: + 32 2 240.68.00
fax: + 32 2 240.68.08
e-mail:mail@gfg.be

Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de voortzetting van de reis of de repatriëring kan vragen.
 

www.omniatravel.be