Paspoorten

Sinds de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie in 2004 en 2007 hebben Belgische burgers geen paspoort meer nodig om naar volgende landen te reizen : Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. In de overige landen kon men al met een identiteitskaart terecht.

Kinderen jonger dan 12 jaar dienen voor buitenlandse reizen waar geen paspoort vereist is, in het bezit te zijn van een eigen identiteitskaart mét foto. Deze identiteitskaart wordt afgeleverd door het gemeentebestuur en blijft twee jaar geldig.

Alle paspoorten die afgeleverd werden na 1 september 2004 hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. De gewone aanvraag duurt twee weken, indien u een spoedprocedure wenst wordt het paspoort na twee werkdagen afgeleverd. Sedert begin 2005 zijn alle paspoorten bovendien voorzien van een chip die o.a. biometrische gegevens zal kunnen bevatten. Voor meer gedetailleerde informatie kan u terecht op de website www.diplomatie.be.

Paspoorten voor kinderen en jongeren : sinds 1 september 1999 dienen alle kinderen tot 12 jaar in het bezit te zijn van een eigen internationaal paspoort voor de landen waar dit vereist is. Het paspoort is net als voor de volwassenen eveneens 5 jaar geldig. Het kind dient bij de aanvraag aanwezig te zijn.

Wanneer u met de identiteitskaart naar een land buiten de Europese Unie reist dient u er rekening mee te houden dat de kaart nog 3 maanden na terugkeer geldig moet zijn.

Reisverzekering

Denk steeds aan de gepaste verzekering bij de reis die u reserveert. Wij geven u graag het nodige advies.

Luchtvaart

Sedert 04/10/2005 dienen alle reizigers die vanuit Brussel naar de V.S. willen reizen bij de check-in op de luchthaven een naam en een adres moeten voorleggen van een verblijfplaats. Dit kan een hotel zijn of een adres van familie of vrienden. Indien men een "fly & drive" heeft geboekt moet men de naam en het adres van de verhuurfirma voorleggen. Deze adresgegevens dienen volledig te zijn. Indien de passagier in de onmogelijkheid verkeert of weigert deze gegevens mee te delen, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen. We raden onze klanten overigens aan zich minstens 150 minuten voor afreis aan te bieden bij de check-in.

Vanaf december 2007 wordt de Schengenzone uitgebreid met 9 landen, zodat EU-burgers nu vrij, d.i. zonder identiteitscontrole, kunnen reizen naar volgende landen :  
België, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slovakije, Tsjechië en Malta.

Neem geen scherpe voorwerpen (schaar, vijltje, ...) mee in uw handbagage, deze worden er bij de bagagecontrole onherroepelijk uit verwijderd.

Sedert 06/11/2006 gelden er strikte beperkingen voor het meenemen van vloeistoffen in de handbagage.  Alle details vindt u op deze link.

Auto

Fijnstofmaatregelen in Duitsland ook voor toeristen van toepassing !
Ingevolge de maatregelen tegen fijnstof hebben een aantal steden in Duitsland beslist om "milieuzones" in het leven te roepen. Afhankelijk van de fijnstofuitlaat worden auto's, bussen en vrachtwagens in bepaalde stadsdelen de toegang ontzegd, of alleen toegelaten mits de aankoop van een speciaal vignet (Umweltplakkete).

Klik hier voor meer info.

Varia

De Europese Unie heeft een nieuwe website gelanceerd met een vracht praktische tips rond reizen in Europa. U vindt er o.a. info terug over rijbewijzen, autoverzekeringen, huisdierenpaspoorten, het vrij verkeer van personen in de Schengen-zone, het gebruik van de Euro, in- en uitvoerbeperkingen, de verschillende tijdzones en alle wettelijke feestdagen in de E.U.  Klik hier voor de link naar deze site. 

Voor informatie i.v.m. vaccinaties voor bepaalde bestemmingen kan u zich wenden tot de volgende bevoegde centra :
- Antwerpen : instituut voor tropische geneeskunde, 03 247 64 05 ;
- Brugge : AZ Sint-Jan, 050 45 23 20 ;
- Gent : UZ Gent poly 2, 09 240 23 45 ;
- Hasselt : vaccinatiecentrum Virga Jesseziekenhuis, 011 30 97 40 ;
- Leuven : UZ Leuven dienst inwendige geneeskunde, 016 34 47 75 ;
- Brussel : travel clinic UMC Sint-Pieter, 02 535 33 43 .